ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ

Αν και η ολική αρθροπλαστική είναι απαλλάσσει τους πάσχοντες από τον πόνο και τους επιτρέπει να εκτελούν ανενόχλητα όλες τις δραστηριότητές τους,  χαρίζοντας μια καλή ποιότητα ζωής, η χαλάρωση των υλικών με το πέρασμα του χρόνου μπορεί να οδηγήσει στην ανάγκη δεύτερης χειρουργικής επέμβασης, κατά την οποία αυτά αντικαθιστώνται μερικώς ή ολικώς.
Στατιστικά, το 90% των αρθροπλαστικών λειτουργούν καλά ακόμα και μετά από 15 χρόνια.Στην 20ετία το ποσοστό μειώνεται ελαφρά. Διόλου ευκαταφρόνητο είναι και το ποσοστό των αρθροπλαστικών με 25 χρόνια ζωής.
Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η αρχική αρθροπλαστική γίνεται σε ηλικιωμένους, οπότε η ανάγκη επανάληψής της μειώνεται σημαντικά.Σε ασθενείς όμως νεαρής ηλικίας οι πιθανότητες διενέργειας αναθεώρησης (επανάληψης) της αρχικής αρθροπλαστικής είναι αυξημένες.
Η αναθεώρηση της ολικής αρθροπλαστικής γόνατος ενέχει πολλές προκλήσεις, οπότε για την επιτυχή έκβαση του απαιτείται  καλός προεγχειρητικός σχεδιασμός, επιλογή των κατάλληλων εμφυτευμάτων, πρόβλεψη των πιθανών δυσκολιών και προετοιμασία για την  επίλυσή τους. Η επέμβαση αυτή έχει υψηλότερο κίνδυνο πιθανών επιπλοκών, μεγαλύτερη διάρκεια αποθεραπείας και περισσότερες τεχνικές δυσκολίες, εξαιτίας της λέπτυνσης του οστού αλλά και της συχνής ανάγκης ανακατασκευής του οστικού υποστρώματος με την χρήση οστικών αλλομοσχευμάτων.