ΧΟΝΔΡΙΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ

Τις περισσότερες φορές οι χόνδρινες βλάβες στο γόνατο αφορούν νέα άτομα και η ύπαρξη είναι συχνά τυχαίο εύρημα κατά τη διενέργεια μιας αρθροσκόπησης που πραγματοποιείται για άλλο λόγο. Αποτελούν ένα δύσκολο θεραπευτικό πρόβλημα, διότι οι επιδιορθωτικές ικανότητες του χόνδρου είναι πολύ περιορισμένες.

Οι πιο ενδεδειγμένες τεχνικές για την αντιμετώπιση αυτών των βλαβών είναι:

• Η τεχνική των μικροκαταγμάτων (microfractures), όπου αρθροσκοπικάο χειρουργός δημιουργεί κάποιες οπές στο οστό, ακριβώςστο σημείο της βλάβης, ώστε να προκαλέσει τη δημιουργία αιματώματος, από τα κύτταρα του οποίου θα δημιουργηθείιστός που μοιάζει πολύ με χόνδρο και ο οποίος θα καλύψει το κενό.

• Η δεύτερη τεχνική, που είναι και εξεζητημένη, ονομάζεται αυτόλογος μεταμόσχευση χονδοκυττάρων(AutologousChondrocyteImplantation- ACI) και πρώτη φορά διενεργήθηκε το 1987. Σε αυτή την τεχνική σε πρώτη φάση λαμβάνεταιαρθροσκοπικά ένα πολύ μικρό κομμάτι χόνδρου από τον ασθενή το οποίο αποστέλλεται σε εξειδικευμένα εργαστήρια όπου γίνεται ένα είδος καλλιέργειας, πολλαπλασιάζοντας τα χονδροκύτταρα. Η φάση αυτή διαρκεί περίπου 20 μέρες και κατόπιν με μια ειδική τεχνική τοποθετούνται τα πολλαπλασιασμένα χονδροκύτταρα στο σημείο της χόνδρινης βλάβης. Η τεχνική ACI γίνεται στις περιπτώσεις μεγάλων χόνδρινων βλαβών ή όταν η τεχνική των μικροκαταγματων έχει αποτύχει.